Så här kan du spåra försändelser till utlandet

Översikt

DPD-försändelser

DPD-försändelser kan spåras inom ett stort antal länder. Se fliken DPD utrikespaket

Rek-försändelser

Rek-försändelser kan spåras inom Sverige och hela vägen fram i ett tiotal länder (t ex Belgien, Danmark, Finland, Irland, Island, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike). Kontakta Kundtjänst för aktuell information.​

Expressbrev

Expressbrev kan endast spåras inom Sverige, Danmark, Finland, Island, Portugal, Spanien, Storbritannien och Irland.
 
 
DPD utrikespaket
När du skickar paket utrikes med tjänsten DPD så kan du spåra ditt paket i följande länder:
 
 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Lichtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Monaco
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Schweiz
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien (inkl. Nordirland)
 • Tjeckien
 • Tunisien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Åland
 • Österrike​
 
 
 

Find

 • Advanced search

 • Advanced search

© Posten AB | Cookies | Privacy policy